• hosseinhjbf
  • آبان ۲۶, ۱۴۰۱

برنامه ریزی کسب و کار

درباره مشتری زبان های اروپایی اعضای یک خانواده هستند. زبان‌ها فقط در دستور زبان، تلفظ و رایج‌ترین کلماتشان متفاوت هستند. تلفظ و کلمات رایج تر اگر چند زبان...