معرفی شرکت

  • یکی از برترین تامین کنندگان محصولات لاستیکی و نوارهای پلاستیکی خودرو با کسب تا 50% سهم بازار OEM داخلی تا سال 1404
  • ورود به زنجیره تامین خودروسازان بین المللی با اولویت کشورهای اروپایی با هدف صادرات -حداقل 5% از تولید تا سال 1404
  • تبدیل به شرکت Mega Supplier خودروسازان داخلی
  • صدور دانش فنی

[ ارزش‌های ما ]

ارزش های کسب و کار:

  • سرآمدی
  • توانمند سازی و ارتقای دانش
  • خلاقیت و نوآوری
  • مشتری مداری
  • هم افزایی با محوریت خرد جمعی
  • آینده نگری