تماس با ما

  اخبار

تقدیر از همکاران نمونه خرداد ماه 99

آقایان صائمی و هادرئی از واحد تولید، آقای دارابی فرد از واحد منابع انسانی و آقای بابایی از واحد کیفیت همکاران نمونه ی خرداد ماه 99 معرفی شدند و طی مراسمی از آنان تقدیر و تشکر شد.

همکاران نمونه شرکت صنایع لاستیکی پارمیداهمکاران نمونه شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا