تماس با ما

  تجهیزات

تجهیزات تکمیل محصولات نواری
این بخش شامل انواع ماشین آلات و تجهیزات سایزینگ ، ناچینگ ، پانچینگ و آپارات می باشد. با توجه به قرداد فنی در بخش طراحی با یکی از شرکت های برتر اروپایی و انتقال دانش فنی با اعزام نیروهای متخصص به آن شرکت بخش اعظم این ماشین آلات در شرکت پارمیدا طراحی و ساخته شده اند .
1- ماشین آلات برش و سایزینگ
2- ماشین آلات ناچینگ
3- ماشین آلات پانچینگ
4- ماشین آلات آپارات تزریقی ، فشاری و فیلمی